Quality Rent A Car เช่ารถกระบะ เช่ารถปิคอัพ เช่ารถเก๋ง รายเดือน รายปี, how to rent a car.#How #to #rent #a #car


how to rent a car

  • How to rent a car
  • How to rent a car
  • How to rent a car

ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ ผู้ให้บริการด้านรถยนต์เช่าตามมาตรฐานสากล ให้บริการ เช่ารถเก๋ง เช่ารถกระบะ

เช่ารถตู้ เช่ารถนั่งอเนกประสงค์ รถเช่าขับเอง รายวัน รายเดือน รายปี ติดต่อเช่ารถ โทร. 02 678 9888 ต่อ 100

How to rent a car

ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์

กว่า 20 ปีที่ให้บริการรถเช่าแก่ลูกค้าบริษัท องค์กรธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้วยประสบการณ์บริหารฟลีทรถเช่าระยะยาวรายปีแบบมืออาชีพ

รวมถึงจัดหารถเช่าที่เหมาะกับการใช้งาน เช่นการเช่ารถเก๋ง เช่ารถกระบะ เช่ารถตู้ เช่ารถนั่งอเนกประสงค์ ฯลฯ

ทั้งการเช่าระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กรของท่าน

” аё„аёёаё“аё аёІаёћ аё„аё·аё­ аёљаёЈаёґаёЃаёІаёЈаё‚аё­аё‡а№ЂаёЈаёІ “

How to rent a car

ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ ทั้งการเช่ารถเก๋ง เช่ารถกระบะ เช่ารถตู้ เช่ารถนั่งอเนกประสงค์ ฯลฯ

ท่านจะมั่นใจได้ว่า รถเช่าทุกคันได้รับการบำรุงรักษาจากศูนย์บริการมาตรฐาน และทีมงานที่มีประสบการณ์ความชำนาญมายาวนาน

เช่น การนำรถเช่าเข้ารับการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม การเคลมประกันภัย การจัดรถทดแทน ฯลฯ

аёЈаё§аёЎаё–аё¶аё‡аёљаёЈаёґаёЃаёІаёЈ Call Center а№Ђаёћаё·а№€аё­а№Ђаёћаёґа№€аёЎаё„аё§аёІаёЎаёЄаё°аё”аё§аёЃа№ЃаёЃа№€аё—а№€аёІаё™аё­аёµаёЃаёЈаё°аё”аё±аёљ

ติดต่อพนักงาานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริการรถเช่า โทร. 02 678 9888 ต่อ 200Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*